Wat is natuurcoaching?

Natuurcoaching is een vorm van wandelcoaching waarbij de natuur actief wordt ingezet. Actief de natuur inzetten tijdens wandelcoaching ‘buiten in de natuur’, biedt een krachtige meerwaarde ten opzichte van coaching ‘binnen in een gespreksruimte’, zoals:

  • De schoonheid van de natuur helpt je om beter te ontspannen, geeft extra energie en je voelt je meer verbonden en in balans.
  • Wandelen in de natuur maakt je ‘hoofd leeg’, je kunt makkelijker afstand nemen van alles waarin je in het dagelijkse leven zo in opgaat.
  • Je komt door wandelen letterlijk en figuurlijk in beweging. Je kunt bewust-zijn in het hier en nu; waardoor makkelijker in je eigen kracht komt.
  • De natuur biedt vele mogelijkheden symbolieken en metaforen actief in te zetten.
  • Het ervaren van symbolen en metaforen, brengt je dichter bij je gevoel en nieuwe inzichten, die makkelijk te verankeren zijn. Een blijvend positief resultaat, als basis om verder te gaan.

“Ervaar de helende kracht van de natuur, ieder moment, ieder seizoen opnieuw!”