Werkwijze

Uitgangspunt voor begeleiding bij verandering door verlies is met name het gedachtegoed van dr. Elisabeth Kübler-Ross en de daarvan afgeleide rouwtaken:

  • aanvaarden realiteit verlies
  • doorleven van pijn en verdriet (en eventuele andere emoties)
  • aanpassen aan een nieuw leven
  • verlies verweven met het leven
    en de draad van het leven weer oppakken.

 

Bij begeleiding van verandering door verlies wordt gebruik gemaakt van Natuurcoaching. Dit is wandelcoaching met actieve inzet symbolen en metaforen in de natuur en onder andere gebaseerd op: Mindfulness, Biografisch werken, Werken met Kernkwadranten, NLP, Vitaliteitsmeter Hoogendijk, Elementen Werk, Creatiespiraal, Energiewerk en Creatieve werkvormen.

 

 

 

KL_Loopbaanprofessional_RGB_800_NOLOC_LOGO

 

“Ervaar de helende kracht van de natuur, ieder moment, ieder seizoen opnieuw!”