Gedichten

Verlies verweven en Je eigen kracht versterken?

Hoe doe je dat? Verlies verwerken of eigenlijk je verlies verweven in je leven. Geef tijd en aandacht aan je verlies zoveel als je voelt dat nodig is… en geef jezelf de ruimte: om jezelf te leren kennen zonder je partner…leren verder te gaan zonder je partner…persoonlijk te groeien en in je eigen kracht te komen…daarover gaat het volgende gedicht.

Gisteren was ik in het bos.
Opzoek naar drie bomen, drie bomen die ik gekend had.
Drie bomen die alle drie een tak hadden verloren.
Drie bomen die daar alle drie op een andere manier mee omgegaan waren.
Gisteren.
Vandaag heb ik ze gevonden.

De eerste boom was gaan rouwen om zijn verlies en zei ieder voorjaar
als de zon hem uitnodigde te groeien: “dat kan ik niet want ik mis een tak”.

De tweede boom was geschrokken van de pijn en had maar snel besloten
om het verlies te vergeten.

De derde boom was ook geschrokken van de pijn.
Had gerouwd om het verlies.
En het eerste voorjaar dat de zo hem uitnodigde te groeien had hij gezegd: “dit jaar niet”.
Maar de zon kwam het daarop terug.
Nu zei de boom: “ja zon, verwarm mij opdat mijn wond kan verwarmen.
Ziet u mijn wond heeft warmte nodig, opdat hij weet dat hij erbij hoort”.

En het derde jaar dat de zon terugkwam sprak de boom: “ja zon, laat mij groeien
want er is nog zoveel te groeien”.

Na wat zoeken vond ik de drie bomen, of eigenlijk twee.
De eerste boom was klein gebleven.
De plaats van de wond was duidelijk te zien, het was de hoogste punt
van de boom.

De tweede boom was geen boom meer.
Een voorjaarsstorm had hem doen omwaaien.

De plek van de wond moest ik zoeken.
Achter een heleboel bladeren vond ik hem.

De derde boom was het moeilijkste te vinden, want ik had helemaal niet verwacht
dat hij zo groot en sterk was geworden.

Maar gelukkig kon ik hem herkennen aan de dichtgegroeide wond
die vol trots in het zonlicht stond.

Evert Landwaard