Thema-bijeenkomst Omgaan met verlies

”Samen met lotgenoten oefenen in de natuur”
”Leren van elkaars ervaringen”
”Zelf stappen zetten, maar niet alleen”


De thema- bijeenkomst Omgaan met verlies is bedoeld voor iedereen die een dierbare heeft verloren. De ervaring heeft geleerd dat deelname het best passend is als het verlies ongeveer een half jaar of langer geleden heeft plaatsgevonden. Naar behoefte en in overleg stemmen we samen af wat passend is voor jouw situatie.

Verlies van een dierbare is veelomvattend en vraagt vaak veel van je. Onder andere de moed om voorzichtig de gevoelens die bij je verlies horen voorzichtig toe te laten. Het vraagt ook om aarding, zodat je het vertrouwen voelt dat je al die gevoelens ook werkelijk kunt dragen. Het verstevigen van jouw draagkracht is een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst, zodat je de gevoelens die bij jouw verlies horen ook werkelijk steeds beter voorzichtig kunt toelaten.


Inhoud thema-bijeenkomst:

  • Je werkt samen aan de speciaal ontwikkelde thema- oefeningen met een andere deelgenoot.
  • Je maakt zelf passende keuzes op basis van eigen inzichten die je verkrijgt.
  • Je bent uiteindelijk beter instaat zelf jouw verlies te verweven in je leven en je vergroot je draagkracht.
  • Aansluitend samen ervaringen delen met koffie of thee in Hotel de Wageningsche Berg.

Locatie:
De thema-bijeenkomst vindt plaats in de natuur van de Wageningse berg.
We verzamelen voor de ingang van Hotel de Wageningsche Berg,
Generaal Foulkesweg 96, 6703 DS Wageningen.

Tijdstip en tijden:
Een thema-bijeenkomst duurt 3 uur en vindt plaats bij voldoende inschrijving. Aanmelden voor de mailinglijst kan hier onder vermelding van je naam, mailadres en telefoonnummer.

Deelname:
Maximaal 8 deelnemers.

Prijzen:
De kosten zijn 40 euro per thema-bijeenkomst, inclusief 1 x koffie/thee.

Reserveer een plek, je bent van harte welkom!

“Ervaar de helende kracht van de natuur, ieder moment, ieder seizoen opnieuw!”